Zápis do LMŠ na školní rok 2021/2022

Přijímací řízení na školní rok 2021/2022 probíhá v LMŠ Šemíček ve dnech 3. – 14. 5. 2021. Bližší inofrmace naleznete v dokumentu Kritéria přijetí zde.