Veškeré aktivity v naší lesní mateřské škole směřují k všestrannému rozvoji dítěte, řídíme se Rámcovým vzdělávacím programem, využíváme svých odborných a osobních zkušeností, abychom nabídli dětem bohatý přirozený program. Cílem je usměvavé a spokojené dítě, které do Šemíčka chodí rádo a těší se na kamarády a dováděnky ve školce.

Jezdecká přípravka

Dvakrát týdně děti pečují o koně, poté následuje jezdecká příprava a balanční cviky v koňském sedle doplněné básničkami.

Začínáme čištěním stájí, vyčesáním koní, projížďkou. Vodíme koníka i do přírody jen tak na ohlávce, je nám kamarádem. A po procházce je koníka potřeba vyčistit, poděkovat mu třeba pohlazením nebo mrkvičkou :o)

Lesní pedagogika a environmentání výchova

Mnoho času trávíme s dětmi venku při objevovatelských výpravách v okolních lesích nebo na přírodní školkové zahradě.

Školní výchovný plán je přiložen v odkazu dokumenty ke stažení.

Plnění „Korálkových úkolů“

Dle Ligy Lesní moudrosti, v jejímž duchu celá školka funguje.

Úzká spolupráce s rodiči

Velmi vítáme spolupráci s rodiči, snažíme se do činnosti zapojit celou rodinu. Můžete nám pomoci se zahrádkou nebo s organizací různých aktivit pro děti (karneval, oslavy narozenin, pálení čarodejnic, vítání jara, svátky podzimu …).

Všechny tyto aktivity jsou součástí pravidelného programu školky. Školku je možné navštěvovat po celý týden nebo jen ve vybrané dny.