Veškeré aktivity v naší lesní mateřské škole směřují k všestrannému rozvoji dítěte, řídíme se Rámcovým vzdělávacím programem, využíváme svých odborných a osobních zkušeností, abychom nabídli dětem bohatý přirozený program. Cílem je usměvavé a spokojené dítě, které do Šemíčka chodí rádo a těší se na kamarády a dováděnky ve školce.

Jezdecká přípravka

Alespoň 1x týdně děti pečují o koně, poté následuje jezdecká příprava a balanční cviky v koňském sedle doplněné básničkami.

Zařazujeme čištění stájí, vyčesání koní, projížďkou. Vodíme koníka i do přírody jen tak na ohlávce, je nám kamarádem. A po procházce je koníka potřeba vyčistit, poděkovat mu třeba pohlazením nebo mrkvičkou :o)

 
Lesní pedagogika a environmentání výchova

Mnoho času trávíme s dětmi venku při objevovatelských výpravách v okolních lesích nebo na přírodní zahradě školky. Reagujeme na aktuální situace a dění v přírodě. Děti vedeme k úctě k přírodě a k její ochraně. Při činnostech a aktivitách co nejvíce využíváme přírodní materiály i prostředí.

 
Úzká spolupráce s rodiči

Velmi vítáme spolupráci s rodiči, snažíme se do činnosti zapojit celou rodinu a vytvářet tak přátelskou a otevřenou komunitu. Můžete nám pomoci se zahrádkou nebo s organizací různých aktivit pro děti (karneval, oslavy narozenin, pálení čarodejnic, vítání jara, svátky podzimu …).

Všechny tyto aktivity jsou součástí pravidelného programu školky. Školku je možné navštěvovat po celý týden nebo jen ve vybrané dny.