Logo Jihomoravského kraje

Přojekt byl předložen sdružením Šemík – Sdružení při Dětské jezdecké škole, realizován ve spolupráci s LMŠ Šemíček a podpořen z dotace Jihomoravského kraje v roce 2019.

Cíl projektu: zprostředkovat dětem a jejich rodičům seznámení nejen s vodou, ale i s životem ve vodě. Naučí se základní principy ochrany vod a jak s vodou šetrně nakládat. Přínosem projektu je seznámení se základní metodikou sběru materiálu vpřírodě a poznání jednoduchých chemických analýz. Děti se tak seznámí sprací vědců a přírodovědců.

Popis projektu: voda jako základní prvek života přináší řadu otázek i příležitostí k pozorování a pokusům. V programu nabídneme jak terénní setkání s vodou, tak i práci s vodou při jednoduchých laboratorních úkolech. Děti se naučí jednoduché hydrologické metody, např. jak měřit fyzikální vlastnosti vody (pH, teplotu vody, její průhlednost). Dále se naučí, jak si poradit s bezpečným odlovem a určováním bezobratlých živočichů i obratlovců ve vodě. Dozví se také o mokřadních a vodních druzích rostlin, sinic a řas. Kromě pozorování se děti naučí také to, jak s vodou hospodařit a jak ji lze čistit. Součástí projektu bude i exkurze k tématu či odborné přednášky.

V rámci projektu vznikla ve spolupráci s LMŠ Šemíček publikace I v kapce vody je život, kterou si můžete stáhnout zde:

Publikace I v kapce vody je život - Pracovní list o vodním ekosystému