Zápis do Dětské skupiny „Čekanka“ na školní rok 2024/2025

Podání žádosti

Žádost o přijetí do dětské skupiny spolu s ostatními dokumenty zašlete během měsíce dubna 2024 e-mailem na adresu lscekanka@gmail.com.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do DS je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Potvrzení dětského lékaře je součástí „Evidenčního listu dítěte“.

V případě  přijetí dítěte je potřeba doložit Potvrzení o pracovněprávním vztahu jednoho z rodičů.

Veškeré dokumenty lze stáhnout z webových stránek LMŠ Šemíček v sekci Čekanka (http://www.skolkasemicek.cz)

V Řícmanicích dne 25. 3. 2024

Jana Gajdušková
                            zástupce DS „Čekanka“

Dokumenty ke stažení: