Zázemí poskytuje oplocený pozemek, na kterém se nachází přirozený borovicový lesík, travnatá plocha, zastíněné pískobrouzdaliště, ohniště s posezením, dětmi vysazené ovocné keře a stromky. Děti také obhospodařují několik vyvýšených záhonů s bylinkami, květinami a zeleninou. Je zde ponechán co největší volný zatravněný prostor pro hry a pobyt dětí.

Kryté a v zimním období vytápěné zázemí tvoří pravá mongolská jurta, která slouží pro pobyt při nepříznivém počasí a k odpolednímu odpočinku dětí.

Sociální zázemí je umístěno v blízkosti jurty, záchodky jsou kompostovací, k umytí rukou slouží malá umývárna.

Další zázemí tvoří dřevěný domeček se zastřešeným posezením, kde v teplejším období roku děti svačí, obědvají, tvoří. Za nepříznivého počasí se v domečku stravujeme, výtvarničíme, dovádíme.

K programům a většině aktivit využíváme také okolní lesy, jezdecká přípravka probíhá v konírnách a na jízdárně Jezdeckého klubu Šemík.

Fotogalerie – zázemí