Nabízíme celoroční vzdělávací a výchovnou péči pro děti od 2 do 7 let zaměřenou na harmonický tělesný a duševní rozvoj v přírodě a u koní.

  • celodenní pobyt dětí v krásné a zdravé přírodě Moravského krasu
  • 15 dětí v doprovodu dvou průvodců
  • podnětný všestranný rozvoj (hudební, výtvarná, dramatická činnost, enviromentální výchova, výlety za poznáním)
  • výuku inspirovanou waldorfskou, montessori pedagogikou a Ligou lesní moudrosti
  • environmentální a ekologickou výchovu
  • přípravu předškolních dětí
  • jezdeckou „školičku“ – základy jízdy na koni a péče o ně
  • zázemí jurty a dřevěné chatičky na oploceném pozemku
  • pískoviště s možností zastínění, dřevěný domeček pro děti s kuchyňkou a výdejním okénkem, několik vyvýšených záhonů k pěstování zeleniny a bylinek, lesík s lanovou dráhou
 
Aktivity
Cíl našich aktivit

Veškeré aktivity v naší lesní mateřské škole směřují k všestrannému rozvoji dítěte, řídíme se Rámcovým vzdělávacím programem, využíváme svých odborných a osobních zkušeností, abychom nabídli dětem bohatý přirozený program. Cílem je usměvavé a spokojené dítě, které do Šemíčka chodí rádo a těší se na kamarády a dovádění ve školce.

Jezdecká přípravka

Snažíme se alespoň 1x týdně (dle počasí) zařadit do programu péči o koně nebo jezdeckou přípravu a balanční cviky v koňském sedle.

Lesní pedagogika a environmentání výchova

Mnoho času trávíme s dětmi venku při objevovatelských výpravách v okolních lesích nebo na přírodní zahradě školky. Reagujeme na aktuální situace a dění v přírodě. Děti vedeme k úctě k přírodě a k její ochraně. Při činnostech a aktivitách co nejvíce využíváme přírodní materiály i prostředí.

Keramika a bruslení jako součást programu

Během školního roku s dětmi navštěvujeme zpravidla 1x týdně kroužek keramiky v bílovickém Rodinném centru Žirafa. Techniky a témata jsou uzpůsobena věku dětí a vedle radosti z tvoření přichází nezřídka i překvapení rodičů z povedených výrobků. Kroužek vede zkušená lektorka.
V zimním období absolvují starší děti 1x týdně lekce bruslení na řícmanickém kluzišti.

Úzká spolupráce s rodiči

Velmi vítáme spolupráci s rodiči. Snažíme se do činnosti zapojit celou rodinu a vytvářet tak přátelskou a otevřenou komunitu. Můžete nám pomoci se zahrádkou nebo s organizací různých aktivit a akcí pro děti (výlety a exkurze, karneval, oslavy narozenin, pálení čarodejnic, vítání jara, svátky podzimu a další.)

Všechny tyto aktivity jsou součástí pravidelného programu školky. Školku je možné navštěvovat po celý týden nebo jen ve vybrané dny.

Harmonogram dne
8.00 – 8.10 hod. předání dětí na návsi (nebo 8.55 – 9.05 ve školce)
9.00 – 9.30 hod. přivítání, volná hra
9.3010.00 hod. svačinka
10.00 – 12.00 hod. dopolední řízený program, výpravy do přírody
12.00 – 12.30 hod. příprava na oběd, oběd
12.30 – 13.00 hod. úklid po obědě, příprava na odpočinek
13.0014.30 hod. odpočinek, klidové činnosti, případně spánek
14.3015.00 hod. probouzení, svačinka
15.00 – 15.50 hod. odpolední program, volná hra, úklid
16.00 hod. uzavření školky