ZÁPIS

Přihlášku do LMŠ Šemíček lze podat i v průběhu roku, stav dětí se mění.

Je potřeba vyplnit „Žádost o přijetí “.

O stavu volných míst se prosím informujte u ředitelky školy, kontakty viz níže.

CENÍK

Cena školného od 1. 9. 2022

Počet dnů Cena za měsíc
1 den 1 400 Kč (350,-Kč/den) 
2 dny 2 800 Kč (350,-Kč/den)
3 dny 4 200 Kč (350,-Kč/den)
4 dny 5 600 Kč (350,-Kč/den)
5 dnů 5 600 Kč (280,-Kč/den)

Školné se hradí na účet zřizovatele, a to nejpozději do 20. dne předchozího měsíce.
Č.Ú.: 115 – 4549780217/0100.

Variabilní symbol je rodičům sdělen ve „Smlouvě o péči o dítě“. Do poznámky prosím uveďte měsíc, za který školné hradíte.

V případě absence či nemoci dítěte se školné nevrací.

Náhrady jsou možné pouze ve výjimečných případech, např. dlouhodobá nemoc, po dohodě s ředitelkou školy.

Bližší informace:
Jana Gajdušková, ředitelka školy
tel.: +420 603 813 956
velkajana@seznam.cz

 

Stravné:

Dopolední a odpolední svačina, oběd 59 Kč / den

Stravu dodává firma Vitalité, s.r.o.
Adresa: Cejl 76, 602 00 Brno,  IČ: 03369684 

Veškeré informace a náležitosti spojené se stravováním (ceník, úhrada, odhlašování a přihlašování jídel) jsou popsány v sekci Stravování

 

Veškeré další podrobnější informace naleznete v „Provozním řádu školy“  (v sekci Dokumenty pro rodiče)