ZÁPIS

Přihlášku do LMŠ Šemíček lze podat i v průběhu roku, stav dětí se mění.

Je potřeba vyplnit „Žádost o přijetí “.

O stavu volných míst se prosím informujte u ředitelky školy, kontakty viz níže.

CENÍK

Cena školného a stravného k 1.9.2020

Počet dnů Cena za měsíc
1 den 1 120 Kč
2 dny 2 400 Kč
3 dny 3 600 Kč
4 dny 4 800 Kč
5 dnů 4 800 Kč

Školné se hradí na účet zřizovatele, a to nejpozději do 20. dne předchozího měsíce.
Č.Ú.: 115 – 4549780217/0100.

Variabilní symbol je rodičům sdělen ve „Smlouvě o péči o dítě“ (v dokumentech ke stažení). Do poznámky prosím uveďte měsíc, za který školné hradíte.

V případě absence či nemoci dítěte se školné nevrací.

Náhrady jsou možné pouze ve výjimečných případech, např. dlouhodobá nemoc, po dohodě s ředitelkou školy.

Bližší informace:
Jana Gajdušková, ředitelka školy
tel.: +420 603 813 956
velkajana@seznam.cz

 

Stravné:

Dopolední a odpolední svačina, oběd 98 Kč / den

Stravu dodává firma Lakšmanna s.r.o., www.laksmanna.cz
Pod Nádražím 392 Bílovice nad Svitavou 66401 IČ: 26967057

Veškeré informace a náležitosti spojené se stravováním (ceník, úhrada, odhlašování a přihlašování jídel) jsou popsány v sekci Stravování

 

Veškeré další podrobnější informace naleznete v „Provozním řádu školy“  (v dokumentech ke stažení)