ZÁPIS

Přihlášku do LMŠ Šemíček lze podat i v průběhu roku, stav dětí se mění.

Je potřeba vyplnit „Žádost o přijetí “.

O stavu volných míst se prosím informujte u ředitelky školy, kontakty viz níže.

CENÍK

Cena školného a stravného k 1.9.2020

Počet dnů Cena za měsíc
1 den 1 120 Kč
2 dny 2 400 Kč
3 dny 3 600 Kč
4 dny 4 800 Kč
5 dnů 4 800 Kč

Dotované stravné:

Dopolední a odpolední svačina, oběd 50 Kč / den

Stravu dodává firma Školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10

Bližší informace, jídelníček: www.skolnijidelna-brno.cz

Veškeré náležitosti spojené se stravováním (úhrada, odhlašování a přihlašování jídel) řeší rodiče přímo s dodavatelem stravy.

Platby za stravu a školné je třeba uhradit nejpozději do 20. dne předchozího měsíce.

Školné se hradí na účet zřizovatele,
Č.Ú.: 115 – 4549780217/0100.

Variabilní symbol je rodičům sdělen ve „Smlouvě o péči o dítě“ (v dokumentech ke stažení)

Do poznámky prosím uveďte měsíc, za který školné hradíte.

Bližší informace:

Jana Gajdušková, ředitelka školy

tel.: +420 603 813 956

velkajana@seznam.cz

V případě absence či nemoci dítěte se školné nevrací.

Náhrady nejsou možné, pouze ve výjimečných případech, např. dlouhodobá nemoc.

Veškeré další podrobnější informace naleznete v „Provozním řádu školy“  (v dokumentech ke stažení)