Lesní školka Čekanka

Dětská skupina při Lesní mateřské škole Šemíček registrovaná u MPSV
Chůvy: Eva Lorencová, Petra Koudelová, Dagmar Jelenová
Kontakt: lscekanka@gmail.com (prvním písmenem je malé “L”)

DS Čekanka vznikla při LMŠ Šemíček, a to primárně jako přípravná třída pro nejmenší děti. Ve skupině je 1 teta a maximálně 6 dětí ve věku od 2 let. Nižší počet dětí tak zaručuje opravdu individuální přístup a umožňuje pohodový a přirozený přechod z rodinného do školního prostředí. V dětské skupince s dětmi jednáme s respektem a ohledem na jejich potřeby. 

Preferujeme docházku 1-3 dny v týdnu. Skupina je vhodná zejména pro děti ve věku od 2 do 3 let, které nemají žádnou zkušenost s docházkou do předškolních zařízení. Děti, které docházely do DS mají následně přednostní právo přijetí do LMŠ Šemíček.

Aktivity

Enviromentální výchova
S dětmi se snažíme trávit hodně času venku v okolních lesích nebo na školkové zahradě.
Děti jsou vedeny ke kladnému vztahu k přírodě a k její ochraně.
Při tvoření využíváme přírodní materiály a nebo přímo v terénu tvoříme a vzděláváme se.

Jezdecká přípravka
Pravidelně s dětmi trávíme čas u koníků, děti se učí základy toho, jak o koníka pečovat, čistit ho, nebo se na něm i povozí. Pro naše nejmenší máme k dispozici poníky z Dětské jezdecké školy.

Sebeobsluha
Děti vedeme k samostatnosti. Našim cílem je, aby děti byly do maximální možné míry samostatné.
Podílí se tedy na přípravě svačiny, učí se po sobě uklízet, samostatně se oblékat, základní hygienické návyky, případně říct si o pomoc nebo pomoci si navzájem.

Spolupráce s rodiči
Vítáme spolupráci s rodiči, tipy pro děti na výlety, pomoc při společných akcích.
Pořádáme setkání pro děti s rodiči, brigády a další.

Stravování 
Stravování zajišťujeme celodenní; svačinky i obědy nám vozí z restaurantu Vitalité
(viz http://www.skolkasemicek.cz/o-nas/stravovani/)

Harmonogram dne

8.00 – 9.00Příchod do DS
9.00 – 9.30Přivítání, volná hra
9.30 – 10.00Svačina
10.00 – 12.00Dopolední hlavní program
12.00 – 12.30Oběd
12.30 – 13.00Příprava na spánek, vyzvedávání po obědě
13.00 – 14.30Odpolední spánek/odpočinek
14.30 – 15.00Probouzení, svačina
15.00 – 16.00Odpolední program, vyzvedávání po spaní
16.00Uzavření DS

Celý areál Lesní mateřské školky i jezdecké školy je z bezpečnostních důvodů oplocený a napojen na kamerový systém s 24h službou.

Školné platné pro školní rok 2023 / 2024

Děti ve věku 2 – 3 roky
1 den 1.200,-Kč měsíčně (300,- Kč/den)
2 dny 2.400,-Kč měsíčně (300,- Kč/den)
3 dny 3.000,-Kč měsíčně (250,- Kč/den)
5 dnů 3.800,-Kč měsíčně (190,-Kč/den)

Děti ve věku 3 – 4 roky
1 den 1.400,-Kč měsíčně (350,- Kč/den)
2 dny 2.800,-Kč měsíčně (350,- Kč/den)
3 dny 4.200,-Kč měsíčně (350,- Kč/den)
5 dnů 5.600,-Kč měsíčně (280,-Kč/den)