Příměstské tábory Lesní mateřské školy Šemíček

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011803 ,
prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

„LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ CHROBÁKA RUDY”

Zahajujeme zápis na Letní příměstské tábory “Lesní dobrodružství chrobáka Rudy” pro děti od 3 do 8 let.

Termíny konání:
7. 7. – 9. 7. 2021 – obsazeno, evidujeme náhradníky
9. 8. – 13. 8. 2021 – obsazeno, evidujeme náhradníky
16. 8. – 20. 8. 2021 – obsazeno, evidujeme náhradníky
23. 8. – 27. 8. 2021 – obsazeno, evidujeme náhradníky
30. 8. – 31. 8. 2021 – obsazeno, evidujeme náhradníky


Co děti čeká

  • Spousta pohybu, dovádění a smíchu
  • Péče o koníčky, jízda na koních a nějaká ta teorie
  • Péče o domácí mazlíčky – pejska
  • Vyrábění z přírodnin
  • Hry, dovádění a dobrodružné putování v přírodě
  • Zpívání s kytarou a rytmickými nástroji
  • Lanová dráha
  • Táborák
  • Koupání a kouzelný déšť

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na mailovou adresu
LMSSemicek@seznam.cz

Bližší informace:
Jana Gajdušková
tel. 603 813 956
e-mail: LMSSemicek@seznam.cz


Příměstské tábory Lesní mateřské školy Šemíček jsou spolufinancované Evropskou unií v Operačním programu Zaměstnanost.
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.3 Komunitně vedený místní rozvojInvestiční priorita 2.3 vedený místní rozvoj
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Výzva č. 47 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Název projektu: Příměstské tábory Lesní mateřské školy Šemíček

Cílem projektu je nabídnout pomoc rodičům pečujícím o děti školního a předškolního věku, kteří mají problém v době školních prázdnin zajistit péči o děti tak, aby mohli pokračovat v pracovním procesu. Tato pomoc bude poskytována provozováním příměstského tábora. Odborný personál, kvalitní program a dlouholeté zkušenosti Lesní mateřské školy Šemíček s pořádáním volnočasových aktivit pro děti tvoří dobrý základ pro úspěšnou realizaci projektu. Příjemce zajistí skupině rodičů dětí předškolního a školního věku v době školních prázdnin a omezeného provozu mateřských škol kvalitní program a péči tak, aby rodiče mohli dále vykonávat svoji pracovní činnost bez obav o bezpečí dítěte.

Lesní mateřské škola Šemíček disponuje zázemím pro pobyt dětí v případě špatného počasí, odpočinek dětí a další programy. Využije i stávající zázemí Dětské jezdecké školy Šemík. Zde se nachází dvě klubovny, sociální zařízení včetně sprchové koutu. Školní zahrada disponuje dětským hřištěm, lesíkem s lanovou dráhou, bylinkovou zahradou a pískovým brouzdalištěm, posezením u ohniště. Vše se nachází v bezprostřední blízkosti lesa. V případě zájmu lze využívat víceúčelové hřiště a koupaliště v Řícmanicích. Dojde tedy pouze k pořízení chybějícího vybavení příměstského tábora a dále již budou hlavní náplní projektu samotné příměstské tábory