Příměstské tábory Lesní mateřské školy Šemíček

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011803 ,
prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

„POPRASK V PELECHU VEVERČÁKA JAROUŠE”

Právě probíhá zápis na Letní příměstské tábory “Poprask v pelechu veverčáka Jarouše” pro děti od 3 do 8 let.

Termíny konání:
4. 7. – 8. 7. 2022 – PLNĚ OBSAZENO
11. 7. – 15. 7. 2022 – dvě volná místa; po obsazení přijímáme přihlášky náhradníků
8. 8. – 12. 8. 2022 – OBSAZENO, evidujeme náhradníky
22. 8. – 26. 8. 2022 – PLNĚ OBSAZENO


Co děti čeká
  • Spousta pohybu, dovádění a smíchu
  • Společné hry a dobrodružné putování přírodou
  • Přítulnost mazlivého pejska
  • Péče o koně, jízda na koních a nějaká ta teorie
  • Vyrábění z přírodnin
  • Zpívání s kytarou a rytmickými nástroji
  • Lanová dráha
  • … a spousta dalšího veselého

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na mailovou adresu
LMSSemicek@seznam.cz

Bližší informace:
Jana Gajdušková
tel. 603 813 956
e-mail: LMSSemicek@seznam.cz


Příměstské tábory Lesní mateřské školy Šemíček jsou spolufinancované Evropskou unií v Operačním programu Zaměstnanost.
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.3 Komunitně vedený místní rozvojInvestiční priorita 2.3 vedený místní rozvoj
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Výzva č. 47 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Název projektu: Příměstské tábory Lesní mateřské školy Šemíček

Cílem projektu je nabídnout pomoc rodičům pečujícím o děti školního a předškolního věku, kteří mají problém v době školních prázdnin zajistit péči o děti tak, aby mohli pokračovat v pracovním procesu. Tato pomoc bude poskytována provozováním příměstského tábora. Odborný personál, kvalitní program a dlouholeté zkušenosti Lesní mateřské školy Šemíček s pořádáním volnočasových aktivit pro děti tvoří dobrý základ pro úspěšnou realizaci projektu. Příjemce zajistí skupině rodičů dětí předškolního a školního věku v době školních prázdnin a omezeného provozu mateřských škol kvalitní program a péči tak, aby rodiče mohli dále vykonávat svoji pracovní činnost bez obav o bezpečí dítěte.

Lesní mateřské škola Šemíček disponuje zázemím pro pobyt dětí v případě špatného počasí, odpočinek dětí a další programy. Využije i stávající zázemí Dětské jezdecké školy Šemík. Zde se nachází dvě klubovny, sociální zařízení včetně sprchové koutu. Školní zahrada disponuje dětským hřištěm, lesíkem s lanovou dráhou, bylinkovou zahradou a pískovým brouzdalištěm, posezením u ohniště. Vše se nachází v bezprostřední blízkosti lesa. V případě zájmu lze využívat víceúčelové hřiště a koupaliště v Řícmanicích. Dojde tedy pouze k pořízení chybějícího vybavení příměstského tábora a dále již budou hlavní náplní projektu samotné příměstské tábory