Zápis do Dětské skupiny „Lesní školka Čekanka“ na školní rok 2023/2024

Podání žádosti

Žádost o přijetí do dětské skupiny spolu s ostatními dokumenty zašlete e-mailem na adresu lscekanka@gmail.com (prvním písmenem je malé “L”)

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do DS je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Potvrzení dětského lékaře je součástí „Evidenčního listu dítěte“.

V případě  přijetí dítěte je potřeba doložit Potvrzení o pracovněprávním vztahu jednoho z rodičů.

Veškeré dokumenty lze stáhnout z webových stránek LMŠ Šemíček v sekci Čekanka (http://www.skolkasemicek.cz)

V Řícmanicích dne 15. 4. 2023           

Jana Gajdušková
                            zástupce DS „Lesní školka Čekanka“

Dokumenty ke stažení: