Výlet k Časnýři, květena a obyvatelé potůčku, květen 2018