Tábory

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V MORAVSKÉM KRASU

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006914

Letní příměstský tábor 2018 „DUHOVÁ ZEMĚ“

Zahajujeme zápis na Letní příměstské tábory „DUHOVÁ ZEMĚ“ pro děti od 3 do 8 let.
Termíny konání:
16.7. – 20.7.2018
23.7. – 27.7.2018
30.7. – 3.8.2018
6.8. – 10.8.2018
Cena 2.300,-Kč

Vyplněnou a podepsanou „Přihlášku“ zašlete na mailovou adresu
djsricmanice@centrum.cz

Příměstské tábory v Moravském krasu jsou spolufinancované Evropskou unií v Operačním programu Zaměstnanost.

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Výzva č. 47 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Název projektu: Příměstské tábory v Moravském krasu

Cílem projektu je nabídnout pomoc rodičům pečujícím o děti školního a předškolního věku, kteří mají problém v době školních prázdnin zajistit péči o děti tak, aby mohli pokračovat v pracovním procesu. Tato pomoc bude poskytována provozováním příměstského tábora. Odborný personál, kvalitní program a dlouholeté zkušenosti Šemíka – sdružení při dětské jezdecké škole s pořádáním volnočasových aktivit pro děti tvoří dobrý základ pro úspěšnou realizaci projektu. Příjemce zajistí skupině rodičů dětí předškolního a školního věku v době školních prázdnin a omezeného provozu mateřských škol kvalitní program a péči tak, aby rodiče mohli dále vykonávat svoji pracovní činnost bez obav o bezpečí dítěte.

Šemík – sdružení při dětské jezdecké škole již disponuje zázemím pro pobyt dětí v případě špatného počasí, odpočinek dětí a pro některé programy. Využije stávající zázemí Lesní mateřské školky a Dětské jezdecké školy. Zde se nachází dvě klubovny, vybavená jurta, sociální zařízení včetně sprchové koutu. Školková zahrada disponuje dětským hřišťátkem, zahradou s vyvýšenými záhony, malým lesíkem a pískovištěm. Vše se nachází v bezprostřední blízkosti lesa. V případě zájmu lze využívat víceúčelové hřiště a koupaliště v Řícmanicích. Dojde tedy pouze k pořízení chybějícího vybavení příměstského tábora a dále již budou hlavní náplní projektu samotné příměstské tábory.

Projekt bude trvat 36 měsíců. Každý rok realizace proběhne 5 turnusů příměstských táborů – 4 v letních měsících a 1 v době jarních prázdnin. Cílů projektu bude dosaženo do data ukončení realizace projektu, tedy do 30. 6. 2020. Výstupem projektu bude 100 pracujících či studujících rodičů, kteří díky pobytu dítěte v příměstském táboře nebudou muset řešit hlídání dítěte v době jarních a letních prázdnin.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 494 250,00 Kč

Informace pro rodiče

Termíny konání:

1.turnus: 16.7.-20.7.2018

2.turnus: 23.-27.7.2018

3.turnus: 30.7.-3.8.2018

Hlavní téma tábora:

„V Duhové zemi vládne krásná Duhová víla, má spoustu pomocníků a kamarádů. Vládne spravedlivě a moudře, jenže ne vždy se všechno vydaří …“

Co Vaše děti čeká:

 • spoustu pohybu, dovádění a smíchu
 • péče o koníčky, jízda na koních a nějaká ta teorie
 • péče o domácího mazlíčka – pejska
 • něco si i vyrobíme
 • hry, dovádění a dobrodružné putování v přírodě
 • zpívání s kytarou a rytmickými nástroji
 • lanová dráha
 • koupání a kouzelný déšť

Úhradu prosím proveďte nejpozději do 15.6.2018:

ČÚ: 27-5822180277/0100

Částka: 2.300,-Kč

VS: 2018 + číslo turnusu (1.,2.,nebo 3.turnus)

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Na první setkání si prosím připravte:

 • „Prohlášení zákonných zástupců“ (podpis, datum stejný se dnem předání dítěte na LPT)
 • „Zdravotní dotazník dítěte,bezinfekčnost
 • „Souhlas s ošetřením dítěte“
 • kopii kartičky zdravotní pojišťovny
 • „Zplnomocnění“ (pokud bude pro dítě chodit někdo jiný než zákonný zástupce)

V příloze tohoto mailu zasílám podklady pro vytisknutí a vyplnění.

Vybavení Vašeho dítěte, které zůstane na místě do konce tábora (přinesete první den, odvezeme autem):

 • vše uloženo v látkové (viditelně podepsané) tašce
 • náhradní oblečení (šusťáková bunda, mikina, tepláky, tričko s krátkým rukávem, kraťasy)
 • pastelky, dětské nůžky
 • tričko světlé barvy
 • papírová role od kuchyňských ubrousků
 • gumáky, sandálky (dle uvážení, zvažte ranní cestu, dle počasí)
 • kšiltovka či klobouk proti sluníčku
 • ručník + plavky
 • lehká deka + malý polštářek

Oblečení dítěte prosím přizpůsobte počasí v daný den.

VŠE PROSÍM PODEPIŠTE –  pomůžete tak nejen nám, ale i dětem.

Děkujeme:

Tip na podpisy věcí a oblečení: nalepit kousek látkové leukoplasti na oblečení (ustřihnout z kotoučku), napsat propiskou iniciály.

Podpis je vidět, když se oblečení vypere, jde krásně dolů.  :o)

V případě slunného počasí prosím ráno děti namažte opalovacím krémem (stačí části těla, které nejsou chráněny oblečením).

Během dne děti pouze „domažeme“ dle potřeby (třeba když se oblečeme do plavek). Děkujeme.

Vybavení Vašeho dítěte na každý den:

 • podepsaná láhev s pitím (v baťůžku; průběžně budeme pití doplňovat – voda nebo čaj)
 • oblečení dle počasí (kšiltovka či klobouček)
 • pevná obuv
 • baťůžek (a v něm pláštěnka, papírové kapesníčky, kousek karimatky na sezení venku-bývá součástí dětského batohu nebo stačí uříznout starou karimatku, aby se pohodlně vešlo do batohu, velikost cca 30cmx20cm)

Opět – VŠE PROSÍM PODEPIŠTE, děkujeme :o)

Orientační program dne:

8:00 –  8:10 předání dětí na návsi nebo v 9:00 na stájích
9:00 –  9:30 ranní kroužek, přivítání, hry a dovádění
9:30 – 10:45 svačinka
10:45 – 11:30 hlavní program
11:30 – 12:30 oběd
12:30 – 13:30 odpočinek po obědě, čtení, kreslení (kdo usne, spinká cca do 14:00 hodin, dle potřeby dítěte)
13:30 – 14:30 pro „nespavce“ klidné hry, kreslení, tvoření, čtení apod.
14:30 – 15:00 svačinka
15:00 – 15:50 odpolední program, úklid, předání dětí rodičům
15:50 – 16:30 odchod na náves
16:30 předání dětí na návsi

Program bude přizpůsoben počasí (slunečné počasí, déšť).

Pitný režim, svačinky a oběd zajištěn.

Sezónní ovoce a zelenina ke svačinkám od rodičů vítána, děkujeme předem :o)))

V případě nemoci nebo neúčasti na táboře dejte prosím vědět co nejdříve, abychom mohli včas kontaktovat náhradníky.

Bližší informace:

informace za sdružení Šemík: Lenka Lišková

tel. 737 850 446

e-mail: djsricmanice@centrum.cz

informace za LMŠ Šemíček: Jana Gajdušková

tel. 603 813 956

e-mail: velkajana@seznam.cz