Tábory

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V MORAVSKÉM KRASU

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006914

Šemík – Sdružení při dětské jezdecké škole Řícmanice
pořádá 

Letní příměstský tábor 2019 „KOUZELNÝ LES“

Zahajujeme zápis na Letní příměstské tábory „KOUZELNÝ LES“ pro děti od 3 do 8 let.
Termíny konání:
15.7. – 19.7.2019 – OBSAZENO
22.7. – 26.7.2019 – OBSAZENO
29.7. – 2.8.2019 – OBSAZENO
Cena 2.300,-Kč

Vyplněnou a podepsanou „Přihlášku“ zašlete na mailovou adresu
velkajana@seznam.cz

Příměstské tábory v Moravském krasu jsou spolufinancované Evropskou unií v Operačním programu Zaměstnanost.

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Výzva č. 47 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Název projektu: Příměstské tábory v Moravském krasu

Cílem projektu je nabídnout pomoc rodičům pečujícím o děti školního a předškolního věku, kteří mají problém v době školních prázdnin zajistit péči o děti tak, aby mohli pokračovat v pracovním procesu. Tato pomoc bude poskytována provozováním příměstského tábora. Odborný personál, kvalitní program a dlouholeté zkušenosti Šemíka – sdružení při dětské jezdecké škole s pořádáním volnočasových aktivit pro děti tvoří dobrý základ pro úspěšnou realizaci projektu. Příjemce zajistí skupině rodičů dětí předškolního a školního věku v době školních prázdnin a omezeného provozu mateřských škol kvalitní program a péči tak, aby rodiče mohli dále vykonávat svoji pracovní činnost bez obav o bezpečí dítěte.

Šemík – sdružení při dětské jezdecké škole již disponuje zázemím pro pobyt dětí v případě špatného počasí, odpočinek dětí a pro některé programy. Využije stávající zázemí Lesní mateřské školky a Dětské jezdecké školy. Zde se nachází dvě klubovny, vybavená jurta, sociální zařízení včetně sprchové koutu. Školková zahrada disponuje dětským hřišťátkem, zahradou s vyvýšenými záhony, malým lesíkem a pískovištěm. Vše se nachází v bezprostřední blízkosti lesa. V případě zájmu lze využívat víceúčelové hřiště a koupaliště v Řícmanicích. Dojde tedy pouze k pořízení chybějícího vybavení příměstského tábora a dále již budou hlavní náplní projektu samotné příměstské tábory.

Projekt bude trvat 36 měsíců. Každý rok realizace proběhne 5 turnusů příměstských táborů – 4 v letních měsících a 1 v době jarních prázdnin. Cílů projektu bude dosaženo do data ukončení realizace projektu, tedy do 30. 6. 2020. Výstupem projektu bude 100 pracujících či studujících rodičů, kteří díky pobytu dítěte v příměstském táboře nebudou muset řešit hlídání dítěte v době jarních a letních prázdnin.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 494 250,00 Kč

Termíny konání:

1.turnus: 15.7.-19.7.2019

2.turnus: 22.-26.7.2019

3.turnus: 29.7.-2.8.2019

 

Co Vaše děti čeká:

  • spoustu pohybu, dovádění a smíchu
  • péče o koníčky, jízda na koních a nějaká ta teorie
  • péče o domácí mazlíčky – pejska a králíčky
  • něco si i vyrobíme
  • hry, dovádění a dobrodružné putování v přírodě
  • zpívání s kytarou a rytmickými nástroji
  • lanová dráha
  • koupání a kouzelný déšť

 

Bližší informace:

informace za sdružení Šemík: Lenka Lišková

tel. 737 850 446

e-mail: djsricmanice@centrum.cz

informace za LMŠ Šemíček: Jana Gajdušková

tel. 603 813 956

e-mail: velkajana@seznam.cz