Projekt je podpořen ze Státního fondu životního prostředí.
V rámci projektu bude rozšířeno a dovybaveno zázemí LMŠ Šemíček tak, aby vyhovovalo potřebám dětí, hygienickým požadavkům a principům ekologické výchovy. Zázemí bude využíváno nejen LMŠ, ale i pro další aktivity převážně s náplní EVVO. Děti jsou přes hry a pobyt v přírodě přirozeně vedeny k hlubší vnímavosti vůči přírodním dějům a tím k uchopení jemných zákonů, ze kterých je přírodní dění utkáno. U dětí se tak zcela nenásilnou formou utváří pozitivní vztah k přírodě a také touha ji chránit, což je jeden z hlavních cílů EVVO.