Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011803 ,
prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.
Realizace: 2020 – 2022

Příměstské tábory Lesní mateřské školy Šemíček jsou spolufinancované Evropskou unií v Operačním programu Zaměstnanost.
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.3 Komunitně vedený místní rozvojInvestiční priorita 2.3 vedený místní rozvoj
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Výzva č. 47 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Název projektu: Příměstské tábory Lesní mateřské školy Šemíček

Cílem projektu je nabídnout pomoc rodičům pečujícím o děti školního a předškolního věku, kteří mají problém v době školních prázdnin zajistit péči o děti tak, aby mohli pokračovat v pracovním procesu. Tato pomoc bude poskytována provozováním příměstského tábora. Odborný personál, kvalitní program a dlouholeté zkušenosti Lesní mateřské školy Šemíček s pořádáním volnočasových aktivit pro děti tvoří dobrý základ pro úspěšnou realizaci projektu. Příjemce zajistí skupině rodičů dětí předškolního a školního věku v době školních prázdnin a omezeného provozu mateřských škol kvalitní program a péči tak, aby rodiče mohli dále vykonávat svoji pracovní činnost bez obav o bezpečí dítěte.

Lesní mateřské škola Šemíček  disponuje zázemím pro pobyt dětí v případě špatného počasí, odpočinek dětí a další programy. Využije i stávající zázemí Dětské jezdecké školy Šemík. Zde se nachází dvě klubovny, sociální zařízení včetně sprchové koutu. Školní zahrada disponuje dětským hřištěm, lesíkem s lanovou dráhou, bylinkovou zahradou a pískovým brouzdalištěm, posezením u ohniště. Vše se nachází v bezprostřední blízkosti lesa. V případě zájmu lze využívat víceúčelové hřiště a koupaliště v Řícmanicích. Dojde tedy pouze k pořízení chybějícího vybavení příměstského tábora a dále již budou hlavní náplní projektu samotné příměstské tábory

Pozvánka a přihláška pro rok 2022