Jarní prázdniny od 17.2. do 21.2.2020

Od 17.2. do 21.2.2020 bude na základě dohody a souhlasu rodičů LMŠ uzavřena, jarní prázdniny. Školné je tedy poníženo o částku pěti dnů. Pokud jste školné za únor již uhradili, ponížíte si školné za měsíc březen.

Výše školného k úhradě dle docházky dítěte:
1den – 900.-Kč
2dny – 1.500.-Kč
3dny – 2.400.-Kč
4dny – 3.000.-Kč
5dnů – 3.000.-Kč
VS zůstává stejný.

Na tento týden je připraven v areálu jezdecké školy a školky jarní příměstský tábor, letáček vám v nejbližší době dám do mailu. Pokud budete mít zájem, můžete děti přihlásit.