Hudební workshop pro děti – foto

Ve středu 5. 2. 2020 jsme vyrazili do RC Žirafa v Bílovicích na interaktivní hudební pohádku „Zamávej na měsíc aneb Cesta skřítka, který se chtěl dostat na Měsíc“ od muzikanta Zdeňka Hladíka.

V pohádkovém příběhu děti mohly aktivně vyjadřovat své nálady, charakter prostředí i dramatičnost děje pomocí základních vlastností zvuku. Aktivně se zapojovaly do hudebně-zvukové tvorby příběhu a nevědomky se seznamovaly s tajem a zákonitostmi hudby. Měly možnost si vyzkoušet, jak zvuk dokáže malovat krásné vzory. Rozšiřovaly si tak sluchovou představivost, schopnost analyzovat a vše propojily s intonační a rytmickou dovedností.     

Pro tvorbu zvuků byly převážně využity muziko-terapeutické nástroje s čistým přirozeným laděním a hlasitostí vhodnou právě pro malé děti.

„Údělem hudby není, abychom roky dřeli na nějaký nástroj. Ale abychom vnímali radost z našeho tvoření a postupné virtuozity. Je potřeba hledat cesty jak vzbuzovat zájem, kreativitu, lásku a radost z hudby.“ Zdeněk Hladík