Masopustní průvod cestou do školky 1. 3. 2022

V úterý 1. 3. 2022 si s dětmi společně cestou do školky užijeme veselý průvod v maskách, se zpěvem, dováděním… zkrátka jak velí stará tradice masopustu!

Rodiče prosíme o nastrojení dětí do převleků, které bude možné obléci na bundy a jiné zimní oblečení tak, aby děti cestu do školky zvládly bez prochladnutí a mohly si tak akci užít.

Sraz 8:00 – 8:10 na návsi, jako vždy.
Děti se později ve školce převléknou/odstrojí.