Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Zápis dětí do Lesní mateřské školy Šemíček na školní rok 2023 / 2024 bude v LMŠ Šemíček probíhat v úterý 2. 5. 2023 a čtvrtek 4. 5. 2023 od 14 do 16 hodin

Podrobné informace a potřebné dokumenty najdete na našem webu ve složce O nás – Dokumenty pro rodiče – Přijímací řízení – informace a dokumenty – zde